برچسب: نیل آرمسترانگ

خاطره لرد دزموند لزلی از رابط فرازمینی جورج آدامسکی

خاطره لرد دزموند لزلی از رابط فرازمینی جورج آدامسکی

جورج آدامسکی یک رابط بیگانه یا فرازمینی بود که تصاویر و فیلم های زیادی از یوفوها دارد . او جزء اولین کانتکتی ها بود . او چندین کتاب از خاطراتش با فرازمینی ها دارد...