برچسب: هوشیاری

مغز

اسرار ذهن انسان

بیشترین چیزی که در مورد انسان نمی‌دانیم، مربوط به ذهنمان است. مغز عضوی گیج‌کننده است، درست مثل سوالات زیادی که در مورد زندگی و مرگ، هوشیاری، خواب و خیلی‌های دیگر داریم.

خواندن ذهن دیگران

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری، امری ضروری است. هنگامی که هر یک از فعالیت های آگاهی را تمرین می کنید لحظاتی صرف کنید و مطمئن شوید که آسودن و استراحت را به روش های زیر ترغیب می  کنید:

تقویت حافظه و افزایش هوشیاری ذهن

شما با گوش دادن به موسیقی مورد علاقه خود مغزتان را به تمرین می گیرید. گوش دادن به موسیقی نه تنها سبب ایجاد هوشیاری بیشتر می شود