برچسب: واکنش شیمیایی

شیمی

آشنایی با بافرهای آزمایشگاهی

بافرهای آزمایشگاهی از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی بسیار مهم هستند که در پایداری و ثباتpH محلول‌های در حال آزمایش مصرف می‌شوند. این محلول ها از جمله مواد شیمیایی پر مصرف برند مرک میباشند

دقیق‌ترین واکنش شیمیایی چگونه به‌دست آمد؟

دانشمندان به تازگی دقیق‌ترین و کنترل‌شده‌ترین واکنش شیمیایی جهان را انجام داده‌اند؛ در پی این واکنش، دو اتم از عناصری که در حالت عادی، یک مولکول را تشکیل نمی‌دهند،