برچسب: ویروس زیکا

آیا ارتباطی بین تلفن‌همراه با سرطان مغز وجود دارد؟

درمان سرطان مغز با ویروس زیکا

در چهار سال اخیر درباره زیکا زیاد گفته ایم و شنیده ایم. این بیماری حدود چهار سال پیش در قسمت هایی از آمریکای جنوبی مشاهده شد و به صورت اپیدمی درآمد

رابطه زیکا و اجازه ی سقط جنین

در فاصله اکتبر ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ یعنی مدت سه ماه تعداد چهار هزار نوزاد با جمجمه ی کوچک در برزیل متولد شده اند که به علت آلودگی مادر به ویروس زیکا در طول حاملگی بوده است.

روایت جعلی رایج از علم و تاریخ – بخش سوم

روایت جعلی رایج از علم و تاریخ – بخش سوم

تجدید نظر طلبان دسته ای از تاریخ نگاران هستند که اسناد تاریخی, دیدگاه های تعصب آمیز یا پر شور, و انگیزه ها