برچسب: پیش بینی آینده

مرگ

شماره شناسی گذشته و زندگی آینده

تنها خاصیت کاتارها که تا به امروز زنده مانده ، نبوت به اصطلاح ناربون است. این در مورد سرنوشت جهان ، در مورد اهمیت ایمان کاتارها و چگونگی انتقال دانش مخفی است.

عمرهای دراز سومریان

سومریان و پیش بینی آخرالزمان

اقوام و ادیان مختلف به پیش بینی آخرالزمان پرداخته اند. در اینجا می خواهیم ببینیم که آیا سومریان که قدیمی ترین تمدن شناخته شده روزی زمین را شکل دادند نیز در خصوص آخرالزمان