برچسب: ژنتیک

 ‍ نابودی کروموزوم Y تا ۴٫۶ میلیون سال دیگر

? کروموزوم Y شاید نماد مردانگی باشد، اما به تدریج درحال از دست دادن قدرت و مقاومت طبیعی‌اش است و بدن در تلاش است تا مانع از وقوع این فرایند تخریبی شود.

تبار ایران

دانش ژنتیک میگوید که بیشتر مردم ایران از یک ریشه هستند و دارای شاخص‌های ژنتیکی تقریبا یکسانی هستند .

ارتباط بیماری میگرن با مختصات ژنتیکی افراد

تحقیقات یک گروه از دانشمندان که نتایج آن در شماره اخیر مجله علمی «طبیعت ژنتیک» منتشر شده است حاکی از آن است که شاید برای اولین بار عامل ژنتیک مرتبط با ابتلا انسان به بیماری میگرن کشف شده باشد.