برچسب: کنترل نگرانی و اضطراب

کنترل نگرانی و اضطراب

رفع اضطراب و استرس با این ۹ روش

اضطراب و استرس و همچنین افسردگی، عبارت است از یک عامل ناشناخته و نا معلوم که موجب پریشانی فکر وگاه باعث بروز علائم احساس خطر از جمله تپش قلب و رنگ پریدگی می شود.

نگرانی

برنامه ی زمان بندی نگرانی ها

وقتی یک نگرانی مهم دارید به سرعت متوجه می شوید که آن نگرانی می تواند بسیار قدرتمند یا مقاوم باشد. یکی از راه های مقابله با آن که عجیب به نظر می رسد آن است که نگرانی

کنترل نگرانی و اضطراب

کاهش نگرانی ها با سوال پرسیدن از خود

افرادی که خیلی نگران می شوند اغلب برای مشکلات استرس زا، انتخاب ها، روش ها و راه حل های محدودی می یابند. دلیل اصلی این امر آن است که اضطراب توانایی تفکر آزاد آن ها و رسیدن

نگرانی

از کجا بدانیم بیش از حد نگرانیم؟

در این بخش یک آزمون فردی ده سوالی ارائه کرده ام که به شما کمک می کند ببینید آیا بیش از حد نگرانید. فقط مشخص کنید که هر یک از موارد زیر تا چه حد وصف حال شماست.

اصول کاهش نگرانی از دید روانشناسان

برای کاهش نگرانی تان راهکارهای جالب روانشناسی در ادامه این بخش آورده این راهکارها می توانند تاثیرات زیادی بر رفع نگرانی های عمده و بی اساس شما بگذارند گاهی اقوات نگرانی ها الزامی و ضروری هستند