برچسب: سفر در زمان

سیاهچاله‌

اسناد دیوانه کننده‌ پنتاگون لو رفت

بر اساس اسناد پنتاگون، سفر در زمان، تکنولوژی ضد جاذبه و دیگر سیارات شبیه به زمین واقعیت دارند. این اسناد دیوانه کننده در نتیجه ۴ سال دعوای حقوقی منتشر شده است.

نمودار متداولی که برای نمایش «انحنا»ی فضا-زمان استفاده می‌شود. باید توجه داشت که این نمودارها صرفاً نمودهایی دوبُعدی از یک فضا-زمانِ در واقع چهاربُعدی‌اند.

‍ ‍ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ؟

ﺍﮔﺮﺑﻪﺳﺮﻋﺘﯽﺑﺎﻻﺗراﺯﺳﺮﻋﺖﻧﻮﺭ ﺩﺳﺖﭘﯿﺪﺍﮐﻨﯿﻢﺩﺭﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕﺍﺯ ﻧﻈﺮﺗﺌﻮﺭﯼﻣﯿﺘﻮاندﺩﺭﺯﻣﺎﻥﻫﻢ ﺳﻔﺮکند.ﺍﯾﺎﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺍﺯﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮبوﺩﻧﺪﯾﺎﺑﻪﺭﺍﺳﺘﯽﻣﺴﺎﻓﺮﺍن ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯﺟﻨﺲﺧﻮﺩﻣﺎﻥ؟

سفر در زمان

سفر به گذشته یا آینده از درون یک سیاهچاله

سفر در زمان به عنوان یکی از مهیج ترین موضوعات مورد توجه ذهن انسان معاصر بیش از یک سده است که از یک طرف از سوی نویسندگان داستانهای علمی تخیلی و فیلمسازان و از طرف دیگر از سوی فیزیکدانان مورد بررسی قرار گرفته است.

سفر در زمان

شواهد و تناقضات سفر در زمان

طبق نظریه نسبیت خاص اینیشتین اگر با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کنیم زمان برای ما کند میشود در صورتی که برای ناظر زمینی عادیست.

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

آیا بیگانگان ساکنان آینده زمین هستند؟

 برطبق یک نظریه، ممکن است UFOS توسط انسانهای پیشرفته هدایت میشوند که دارای تکنولوژی سفر در زمان هستند. این امکان وجود دارد که فرزندان آینده دور ما بر چشم انداز زمان و مکان تسلط یافته باشند.

آیا سفر در زمان ممکن است

آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟

دانشمندان می گویند سفر در زمان تها به کمک یک کرم چاله فضایی امکان پذیر است. به طور خلاصه، کرم چاله گذرگاهی است که دو نقطه در فضا را به یک دیگر متصل می کند، به طوری که بین آنها مسیر مستقیمی وجود ندارد.

سفر در زمان

سفر به آینده ساده تر است یا سفر به گذشته؟

سفر در زمان یکی از ایده های جالب برای فیلم های سینمایی است. دانشمندان سالهاست بر روی نظریه سفر در زمان مطالعه می کنند اما هنوز موفق به چنین کاری نشده اند و یا اگر هم شده باشند