برچسب: DNA بیگانگان

DNA منشاء فرازمینی دارد

آیا موجودات باستانی DNA را تغییر می دادند؟

یکی از فرضیات اصلی این است که موجودات باستان می توانند DNA انسان را دستکاری کنند. مجسمه ها و نقاشی های مختلف مربوط به دوران باستان بخشی از DNA را به تصویر می کشد

در DNA ما پیام های مخفی فرازمینی‌ها نهفته است!

 در این مقاله قصد داریم به بررسی یک ادعا و تئوری توطئه عجیب بپردازیم. برخی از نظریه پردازان توطئه معتقدند در DNA ما انسان‌ها، پیام های مخفی فرازمینی ها پنهان شده است!

موجودات فرازمینی

نظریه عرفانی نفوذ بیگانگان(عهد باستان)

پس از انتشار پدیده ی بیگانگان و بشقاب پرنده ها در سال ۱۹۴۷ در بین مردم نظریات و گمانه زنی ها درباره نفوذ بیگانگان در بین مردم شایع شد.اما در بین این نظرات مطرح شده پس از این سالها نظریه ای هست که در این میان پدیدار نیست

ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان

دانشمندان می گویند:ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان،توانایی های فرا زمینی در اصلاح DNA

جمعی از محققان که بر روی پروژه ی ژنوم انسان کار می کنند اعلام کردند که کشف علمی بسیار متحیر کننده ای کرده اند.آن ها بر این باورند که ۹۷ درصد