برچسب: HIV

کناره گیری خانواده از مبتلایان به ایدز

مردم تمایل دارند تا از HIV+ve افراد با واکنش سری مثبت و خانواده آن ها کناره گیری کنند و ارتباط داشتن با این افراد با HIV را مردود می دانند. حتی فرزندان افراد با HIV مثبت نیز از این واکنش های

ایدز

پیشداوری، سرزنش و لکه ننگ درباره مبتلایان به ایدز

بیشتر تبلیغاتی که توسط مبارزان اخلاقی برای کسانی که ترس ها و ناایمنی هایشان را بیرون می ریزند صورت گرفته افراد مبتلا به سندرم اکتسابی نقص ایمنی AIDS را به دو گروه گناهکار و بی گناه تقسیم کرده است.