وظیفه و جایگاه  فرورها (فروهرها )

فروهر یکی از اقوام باطنی انسان است که بیش از بدنیا آمدن او وجود داشته و پس از مرگ او گر باره بعالم بالا از همانجائی که فرود آمده و صعود کرده پایدار بماند نه آنکه فقط انسان ها فروهر دارای فروهر است بلکه کلیه موجودات اهورامزدا دارای چنین قوه ایست که از طرف آفریدگار برای نگهبانی آنها بسوی زمین فرستاده شده است فنا و زوال جهان مادی را در این قوه جاویدانی ایزدی که با باطن مخلوقات مانند موهبت آسمانی بود یعه گذاشته شده راهی نیست جرم و خطای بندگان نیز در طی زندگی دامن پاک اورا آلوده نتواند نمود بهمان پاکی و تقدس ازلی خویش پس از انفضال روح از بدن بسوی بارگاه قدس پرواز نموده در ساحت پرودگار بسر برد.

سه طبقه از فرشتگان :

در آیین مزدیسنا به سه طبقه از فرشتگان اعتقاد دارند

۱- نخست امشاسپندان که بتدریج عدد آنان بهفت قرار گرفته(در مقاله ای دیگر به موضوع امشاسپندان می پردازیم )

۲- دوم ایزدان که تعیین عدد آنها غیر ممکن است چه در خورشید یشت فقره اول از صدها و هزار ایزدان مینوی سخن رفته است ولی مشهورترین ایزدان همانهائی هستند که در دو سی روز کوچک و بزرگ از آنان اسم برده شده و بهر یک پاسبانی یک روز از سی روز ماه سپرده شده است و برخی از یشت ها به آنان تعلق دارد وعیدی به اسم یکی از آنان است .۳- طبقه سوم که موضوع بحث ماست عبارت است از فروهران عدد آنها به اندازه عدد مخلوقات اهورامزدا است بنابراین این حد و حصری در آنها نمیتوان قائل شد شاید در جائی که مورخ یونانی دیوژنس لرتوس در قرن سوم پیش از مسیح میزیست می نویسید که به اعتقاد ایرانیان تمام آسمان پر از فرشتگان است همچین فروهر های مقصود باشد

فروهر چیست ؟ معنی لفظی آن :

این کلمه در اوستا فروشی و در فرس مخامنشی فرورتی و در پهلوی فَرَوَ هَر می باشد امروز در ادبیات زرتشتی فروهر گویند و در این سالهای اخیر بهمین شکل در تمام ایران مصطلح ومعروف شده و حتی اسم خاص خانواده ای گردیده است در فارسی فرور و معمول تر آن فرورد میباشد

مستشرقین را در سر معنی فروشی اختلاف است در سنت مزدیسنان این کلمه را از ریشه ای که شبیه بلغت ورذvardh سانسکریت است دانسته اند و بمعنی گواراندن و پروریدن گرفته اند

نیریوسنگ در اواسط قرن یازدهم میزیست در ترجمه ساسکریت یشنا فروشی را بلکه سانسکریت ورذی vrddhi ترجمه کرده است بنابراین فروشی روح یا قوّه و یا فرشته ایست که بگواراندن غذا موظف است در ادیبات متاخر نیز همین معنی از فروهر اراده شده است

وظایف فروهر ها :

فروهر ها در عالم بالا هستند و تمام آن ها از فروران نخستین انسان تا انسان اخرین سوشیانت است برای جنگ علیه اهریمن و متابعان او بر زمین فرود می آیند و وظیفه اصلی آنان نگاهبانی و محافظت و جنگ و ستیز برای از میان بردن عوامل اهریمنی است

بخصوص در میدان جنگ از فروهر ها یاری طلب می شود فتح و پیروزی با امیر و شهریاری است که بیشتر فروهرها را از داد و دهش خویش خوشنود می کند
فروهر ها خود نیز دلیرانه کلاخود بر سر گذاشته و سپر بدوش انداخته و خنجر بمیان بسته بهمراهی ایزدان مهر و ایزد رشن و ایزدباد صفوف لشکر دشمن دیو یسنارا از چپ و راست در هم می شکنند

اینان نگهبانان آسمانند، از فروشکوه فرورهاست که ما و خورشید و ستارگان در مدارهای خود حرکت میکنند، هفتورنگ یا خرس بزرگ (دب اکبر) را اینان پاسبانی میکنند ، زمین را اینان پاسبانی میکند . دریای فراخکرت و دریای وئوروکش  را ۹۹۹۹۹ فرور پاسبانی می کنند.رود بزرگ اردویسو را اینان بجریان می اندازند

نطفه زرتشت را در دریاچه هامون ۹۹۹۹۹ فروهر نگاهداری میکنند تا در هزاره های آخر زمان دوشیزگانی در آب دریاچه هامون آبتنی کنند و هشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانت ، موعود زرتشتی از بطن آنان و نطفه زرتشت متولد گردند.
پیکرخفته گرشاسپ را همین فروهر ها نگاهبانی می کنند. نگهبانی کشور ایران اینانند فروباریدن باران ، روئیدن گیاهان و ورزش بادهایی که ابرها را میرانند به نیروی آنان است .
اینان در شکم مادران کودکان را حفظ میکنند و ایش را آسان می سازند .و مواد خوراکی را در درون انسان به نیرو تبدیل می کنند و انسان را می پرورانند.در جنگهای سخت و در سختی ها هنگامکه مردمان پرهیزگار آنان را بطلبند بسرعت باورنکردنی فرا میرسند و چالاک و مهیب هستند و سلاح و سپر فلزی و درفش برافراشفته دارند و از هیچ چیز آسیب نمی بینند
اعمال فروهر ها منحصر بعالم مادی و جهان خاکی نیست عالم بالا و مینوی نیز از یاری فروهر ها بی نیاز نیست

انواع فروهر ها :

تمام آفریده‌های اهورامزدا چه مینوی و چه مادی حتی خود اهورامزدا دارای فَروهَر هستند. در وندیداد اهورامزدا به زرتشت می‌گوید: فروهر من را که بسیار بلند پایه، نیکو، زیبا، ثابت قدم و در پارسائی تمام است، ستایش کن.

فرور هستند و فرورها دو نوع اند :فرور انسانی و فرورغیر انسانی ، ولی اشیاء مصنوع فرور ندارند . درخت دارای فرور است ولی میز که مصنوع است فرور ندارد.

معمولا فرورهای مردم زنده ، قوی تر از فرورهای در گذشتگان هستند و نیز فرورهای پاکان و مقدسان نیرومندتر از فرورهای دیگر هستند . در فروردین یشت فرورهای پاکان و مقدسان نیرومندتر از فرورهای دیگر هستند.

در فروردین یشت فرورها با پیکر انسانی توصیف شده و خوب چشم و تندنظر و شنوا و بلند بالا و تیزپرواز هستند و گویا از روی همین توصیف اوستایی است که اینان در نقوش ایران کهن و آسور و سرمر و هیتی بر می آید که تمام موجودات جهان مادی از حیوان و نبات تا سنگهای معدنی همه دارای فروهر هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *