چرا خوابها را به یاد نمی آوریم؟

بسیاری از افراد ممکن است بعد از بیدار شدن از خواب، هیچ چیزی از آنچه را که در طول خواب تجربه کرده اند، به یاد نیاورند یا تصاویری جسته و گریخته و مبهم را به یاد داشته باشند.

اما چرا خوابها را به یاد نمی آوریم؟ چرا بینایی ما در طول خواب، تیره و تار و کدر و کمرنگ است؟ چرا هیچ قدرت اراده ای در طول خواب نداریم و نمی توانیم آنها را کنترل کنیم؟

در طی خواب، اسنس و ایگوها و سایر کالبدها از بدن فیزیکی ما جدا می شوند تا بدن حیاتی(کالبد دوم) بتواند بدن فیزیکی ما را بازسازی و تعمیر کند. در بدن حیاتی ما چهار نوع اتر وجود دارد که هر کدام، مسئول انجام برخی از کارها هستند.

دو اتر اول را به نام اتر برتر و دو تای دیگر را اتر پست می نامند. در طی تشرف دوم آتش، دو اتر اول و دوم به صورت کامل به آسترال منتقل می شوند و به همین خاطر، آگاهی فرد بسیار بیشتر، دید او شفاف تر، قدرت اراده و کنترل او بیشتر و همچنین درصد زیادی از خاطرات آسترال را هنگام بیدار شدن از خواب، به یاد می آورد.

ولی در افراد معمولی کارکرد دو اتر اول در آسترال بسیار کمتر است و مدت زمانی کمتری در آسترال حضور دارند و یا اصلا به آسترال یا بعد پنجم منتقل نمی شوند. به همین خاطر، در موقع بیدار شدن از خواب، یا اصلا هیچ خوابی نمی بینیم و یا تصاویر جسته و گریخته ای در خاطرمان باقی مانده است.

انجام برخی تمرینات و گفتن برخی مانتراها، باعث انتقال اتر درخشان و اتر انعکاسی به آسترال می شود و خوابها و رویاهای ما شفاف تر، واضح تر و آگاهانه تر می شود.

استاد سامائل آئون ویور، در کتاب سه کوه، در این باره می نویسد : “بدن حیاتی از چهار اتِر ساخته شده است:

۱: اتر درخشان ۲: اتر انعکاسی ۳: اتر شیمیایی ۴: اتر زندگی

اولین اتر (اتر درخشان): ارتباط نزدیکی با کارکردهای متعدد اراده و تصور دارد.

دومین اتر (اتر انعکاسی) : به طور مخفی، با همه ادراکات حسی و فراحسی مرتبط است.

سومین اتر (اتر شیمیایی) : اساس همه فرایندهای بیوشیمیایی و ارگانیک است.

چهارمین اتر (اتر زندگی) : به عنوان واسطه برای نیروهایی است که با فرایند تولید نژادها کار می کند.

من یاد گرفتم که دو اتر برتر را آزاد کنم تا با آنها، دورتر از جسم فیزیکی طی دومین تشرف آتش سفر کنم.”(سه کوه- سامائل آئون ویور)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *