مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

چرا هر ماده‌ای در جهان هستی دارای پادماده‌ متناظر با خود است؟

  پادماده، همچون ماده است؛ اما چه چیزی باعث می‌شود که برخی چیزها ماده و برخی پادماده باشند؟ برای هر ماده شناخته شده در جهان یک پادماده وجود دارد. پادماده بسیاری از ویژگی‌های یک...

لیدوما مدفون در زیرخاک

لیدوما در شهرستان ممسنی استان فارس یکی از شهرهایی است که در میان گلنوشته های نوشته‌های هخامنشی و در میان ۲۶