خواستگاه اقتدار شخصی

افسرده

خواستگاه اقتدار شخصی

سطح انرژی تمام موجودات زنده به سه عامل بستگی دارد :

۱. مقدار انرژی یی که با آن به وجود آمده اند. ۲ . روشی که آنها از لحظه ی تولد از انرژی خود استفاده کرده‌اند. ۳. نحوه ای که در زمان حاضر از آن انرژی استفاده می شود.

تمام بشریت ویژگی هایی دارند که از پیشینیان خود به ارث برده اند، بویژه در درجه ی اول از والدین. ویژگی هایی نیز هست که از اجداد و نیاکان خود به ارث برده اند. ما ویژگی های بیولوژیکی و انرژیکی را از والدین مان به ارث می بریم.

 نخستین عامل مهم این است که والدین چقدر انرژی دارند و اینکه چقدر از آن انرژی به موجود جدیدی می رسد که آنها در لحظه ی لقاح خلق کرده اند. اگر شخصی با مقدار زیادی علاقه بوجود آمده باشد، مقدار زیادی از انرژی به موجود تازه رسیده است و او ” قوی ” متولد خواهد شد.

خوشبختانه وراثت انرژیکی تنها عاملی نیست که سطح انرژی ما را در زندگی معین می‌کند.  همچنین بستگی به این دارد که ما چگونه از این میراث استفاده کنیم، حال چه کم باشد و چه زیاد.

بنابراین،  آنها که با انرژی کمتری متولد می شوند، ولی از آنچه دارند،  بجا استفاده می کنند بهتر از کسانی با انرژی زیاد هستند که خارج از کنترل  می زیند.

همان طور که ذره های انرژی ( وجودمان ) را در لحظاتِ گذشته، مکان ها، مردم  و اوضاع مختلف در زندگی مان بر جای گذاشته ایم  که به اینها متصل هستند،  اشخاص دیگر هم بخشی از وجودِ خود را در ما بر جای گذاشته اند.

 آنها انگ خود را بر ما گذاشته اند و بدین طریق می توانند در زمان و مکان ما رخنه کنند، بی اعتنا به اینکه حضور دارند یا ندارند، زنده یا مرده اند.

به همین دلیل است که در مواقع بسیاری خودمان  نیستم،  بلکه دیگری هستیم‌.  پدرمان،  مادرمان،  معلم مدرسه مان ،  بهترین دوستمان از زمان گذشته  ، عشق قدیمی  و یا کسی دیگر…

چون بخش هایی از وجودمان را در دیگری از دست می دهیم ، پس ناخواسته بخش هایی از وجود دیگری را در خود حمل می کنیم که مانع می شود تا زندگیِ کاملی داشته باشیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *