دروئیدها, آمون پرستان و آتون پرستان- بخش دوم

پیش از این درباره فرقه های اصلی مانند خورشیدپرستی و ماهی پرستی و ستاره پرستی و غیره صحبت شده. تاثیرات این فرقه ها را در ادیان معاصر نیز میتوان دید. یکی از این فرقه ها دیونیسوس یا فرقه قارچ پرستان است که با مخدر و دارو نیز ارتباط دارد.  تنها باید چشمی تعلیم دیده در دیدن و شناسایی الگوها داشت و سواد تشخیص و خواندن سمبل ها را. چرا روحانیون درجات مختلف مسیحیت لباسهایی به رنگهای خاص میپوشند؟ آیا با پوشش خود داستانی را روایت میکنند؟ منشأ صلیب چیست؟ منشأ تاج اسقف و سرپوشهای مقامهای مسیحیت چیست؟ نه تنها بسیاری از پوشش های سلطنتی, بلکه پوشش مقامهای مسیحیت نیز برگرفته از سمبل های فرقه قارچ پرستی است.

 آمون پرستان و آتون پرستان

محققینی همچون جیمز آرتور, جردن مکسول و پیش از آنها جان الگرو در این مورد کتابهایی نوشته اند. بعضی معتقدند که جام مقدس مسیح  نیز استعاره ای است از قارچ.

 آمون پرستان و آتون پرستان

در این اثر هنری متعلق به قرون وسطی که به نظر من تصویری از امپراتور کنستانتین است مجدداً تصویری سمبلیک از قارچ دیده میشود. کنستانتین نشان شاخهای بز را با دستانش نمایش میدهد که نوعی سلام کردن باستانی ایرلندی است.

 آمون پرستان و آتون پرستان

در این نقش پردازی های هندی از بودا به وضوح شکل قارچ دیده میشود.

 آمون پرستان و آتون پرستان

این تفکر که بازماندگان ایدئولوژیکی یا خونی صاحبان این فرقه ها امروز از بین رفته اند تفکری احمقانه است. چنان که جردن مکسول و سایرین نشان داده اند, این بازماندگان هنوز حضور دارندو هنوز پرده گردان نمایش هستند.

اخناتون, این فرعون مهم سلسله هجدهم را داریم و بعد از او کسی که ادعا شده پسرش بوده, کسی که به اندازه پدرش معروف بوده, توتانخ آمون. نام او در آغاز توتانخ آتون بود, در زمانی که به آتون پرستی میپرداخت. توتانخ آمون فرزند ملکه کیا بود. اخناتون دو همسر داشت: نفرتیتی و کیا. پس از کنار گذاشته شدن پدر از حکومت و تبعید او, نام خود را به توتانخ آمون تغییر داد. به پرستش آمون تغییر آیین داد و تلاش کرد هرچه پدرش انجام داده بود را به حالت پیش از پدر بازگرداند و صدماتی که پدرش ایجاد کرده بود را ترمیم کند.

 آمون پرستان و آتون پرستان

از ابزارهای فریب و از حذف کردنها گفتیم. ماسک طلایی معروفی که دور جهان گشته و در سیرک نمایشی آنها به نام ماسک فرعون مشهور, توتانخ آمون نشان داده شده در واقع چهره توتانخ آمون را نشان نمیدهد, بلکه چهره برادر او, اسمنخارع را نشان میدهد.

 آمون پرستان و آتون پرستان

یکی از عناوین رسمی توتانخ آمون «چهره زنده خورشید» بود. هزینه های اکتشاف مقبره توتانخ آمون به دست لرد کارناروان توسط خاندان راتچایلد تامین شده بود. لرد کارناروان خود با این خاندان نسبت داشت. مانند زیگومند فروید, مصطفی گادالا و احمد عثمان نیز معتقدند توتانخ آمون الگوی اولیه ایست که عیسی مسیح بر اساسش در انجیل ساخته و پرداخته شده است. لازم است بدانید الگوی اولیه چه معنایی دارد. الگوی اولیه بودن او به این معنا نیست که او خود عیسی مسیح ذکر شده در انجیل بود. منظور از الگوی اولیه این است که بسیاری از ویژگی هایی که در متون تاریخی جدیدتر برای عیسی دیده میشود, از خدایان و قهرمانان باستانی برداشت و الگوبرداری شده است.

 


پیشنهاد می گردد سایر بخش های این مقاله را نیز مطالعه فرمایید 

دروئیدها, آمون پرستان و آتون پرستان- بخش اول

دروئیدها, آمون پرستان و آتون پرستان- بخش دوم

دروئیدها, آمون پرستان و آتون پرستان- بخش سوم

دروئیدها, آمون پرستان و آتون پرستان- بخش چهارم

دروئیدها, آمون پرستان و آتون پرستان- بخش پنجم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *