ذوالقرنین و ابر کهکشان KAF

در مورد نحوه پیدایش ابر کهکشان KAF  آمده است که جوهر این ابر کهکشان در طول هزار سال در عالم آفریده شده بود بویژه چون ابلیس به عالم آمد. بر اثر لرزه عالم سر بر آورد و بر عالم آمد (محیط شد) مانند درخت که شاخه هایش به بالا برویند و ریشه اش به زیر_____ ریشه  کهکشان ها از یکدیگر جدا شد ____و اتصال و نظم یافته و آب از زیر به بالا به وسیله آن داده شد که آب در آن چنان جریان یابد که خون در رگها از همه تن به سوی قلب در جریان است.

دریای فراخکرد یا دریای بی انتهای کیهانی ، دریایی است در کنار ابر کهکشان KAF و یک سوم عالم را شامل میشود. از آن روی فراخکرد نامیده می شود که یک هزار دریا دریا در اوست. آب آن گرم و پاک است . انبار اصلی آب های عالم این دریاست. هر روز آب از این دریا به ابر کهکشان KAF  به جایی که هزار نایژه زرین ساخته شده است می تازد و به وسیله نایژ  ها بر بالای هوگر به دریاچه می ریزدو در آن جا پاک می شود و بوسیله نایژه ای دیگر بازمی گردد . چندین دریاچه هستند که به دریای فراخکرد پیوسته اند مانند چیچست،فرزدان،کمرود،سیاوبن،پودیگ

پس از آمدن ابلیس به عالم، باد آب هایی را که ابتدا آفریده شده بود را به آسمان برد و بر عالم ببارانید، در پس این باران بزرگ نیمه بالای عالم نمناک شد و به هفت پاره تقسیم شد _ هر پاره را اقلیم نام نهادد و اقلیم میانی را خونیرس نام گذاشتند. زمانی که باد شروع به وزیدن کرد _باد آب را حرکت داد و به همه عالم آب بخشید_در نتیجه از این آب دریای کیهانی فراخکرد در عالم ما پیدا شد.                                                                                                                                                         دریای فراخکرد به طرف جنوب عالم ما درکناره ابر کهکشان کاف قرار داده شده و از کهکشان کاف از طرف شما دو رود vehو Arang حرکت می کنند . بعد از ایشان هجده رود بزرگ از ابر کهکشان KAF سرازیر می شوند. این بیست رود که سرچشمه ایشان به ابر کهکشان کاف است در عالم سرازیر می شوند و در مرکز عالم بهم میرسند.

به جز دریای فراخکرد سه دریای بزرگ چیچست، سدویس که وصل شده به ستاره سدویس و پوئیدک گشوده شدند. چون سومین دریا به روی عالم ما آمده،از شکستن و لرزش کناره های عالم کهکشان ها بیرون آمدند حدود ۲۲۴۴ کهکشان می شدند. به نظر میرسد پیش از آمدن ابلیس بر آفرینش در حدود هزار سال، اصل و منشا کهکشان در عالم آفریده شده،وقتی که ابلیس به عالم وارد شد، به دنبال لرزش عالم کهکشانها مانند درختی که شاخ آن به طرف بالا می روید و ریشه اش به زیر می باشد در روی عالم پیدا شدند. کهکشانها زیاد شد و در ان آبها جاری شد_شش هزار سال طول کشید تا این کهکشانها درست شدند، اما ابر کهکشان KAF  هشتصد سال زمان برد. بعد از ابر کهکشان KAF ، کهکشان Upairin  از همه بزرگ تر است.

پل صراط پلی است که عالم ما را به عالمی دیگر پیوند می دهد یک بازوی آن در بن کهکشان KAF در شمال و بازوی دیگر آن در سر کهکشان کاف در جنوب قرار دارد، پل صراط، پلی است که باید همه مردم پارسا و بدکار پس از مرگ از آن بگذرند. به روایتی از کهکشان KAF تا به عرش پل صراط کشیده شده است. روانها پس از مرگ در سفر خویش به بهشت یا دوزخ باید از آن بگذرند.

دو باد فرودآهنج و برآهنج که ازفراز  دریای کیهانی سدویس برمی خیزند باعث جزر ومد می شوند. کیهانورد Kang در سوی مشرق دریای سدویس است. جنس ابرکهکشان KAF بن مایه ای سبز رنگ است. رنگ کبودی آسمان ، بازتابی از رنگ سبز ابر کهکشان کاف است. هم عامل به وجود آمدن زلزله به امر خداست و هم در حکم میخ های نگهدارنده عالم است . مرز میان دنیا و آخرت به شمار میرود یعنی جهان آخرت در آن سوی کهکشان کاف است.پایه ها و کرانه های آسمانها بر روی ابر کهکشانKAF است . مکان فرشتگان و جنیان است.

آنسوی ابر کهکشان KAF ، عوالم دیگری وجود دارد و انسانها و موجودات دیگری زندگی می کنند. منشا طلوع و غروب خورشید و پیدایش ابرها و برف و باران  ابر کهکشان KAF است . سیاره بیگانه جابلقا در شرق و جابلسا در غرب ابر کهکشان KAF است . در پشت این ابر کهکشان عالم هایی پوشیده از برف و کوه های یخ وجود دارد که عالم ما و موجودات آن را در برابر حرارت جهنم محافظت میکند.

فرشتگانی که در ابر کهکشان KAF هستند روح را از این عالم به عالمی دیگر منتقل میکنند . این ابر کهکشان به قدری عظیم است و مرتفع که پایه های آسمان بر روی آن است.بعضی معتقدند ستون های نامرئی آسمانها همان ابر کهکشان KAF است . آسمان به مثابه گنبدی است که کرانه هایش بر کهکشان کاف قرار دارد. این ابر کهکشان بر عالم ما محیط است.

ابر کهکشان KAF عامل سکون و استقرار عالم است.ابر کهکشان KAF گرداگرد عالم را فرا گرفته است و در ماورای آن سیارات یاجوج و ماجوج است. ابر کهکشان KAF که محیط بر عالم است و رنگ آسمان بازتاب رنگ آن است.

در وسط عالم کهکشان Tira قرار دارد و از آنجا تا به درازای آسمان پل صراط کشیده شده که ارواح پس از مرگ در سفر خود به جانب بهشت یا دوزخ باید از آن بگذرند. بر لبه ابر کهکشان KAF کهکشان Arezur قرار دارد و جایی است که دیوان در گفتگویند. تنها عالم نبود که با ورود ابلیس به لرزه در آمد بلکه خورشید، ماه وصور فلکی نیز از جای خود تکان خوردند، چندان که تا بازسازی جهان چنان تاج هایی پیرامون زمین می چرخند.

فریدون فرخ و زال دستان هم دوران کودکی و نوجوانی خود را در این ابر کهکشان به سر می برند. کیکاووس که پادشاه هفت اقلیم بوده و بر انسانها و دیوان حکومت میکرده است. بر فراز ابر کهکشان KAF هفت برج میسازد تا از آنجا بر قلمرو خودش حکومت کند. در یکی از برج های کی کاووس شاه به نام پردیس چشمه آبی با خاصیت ضد پیری در جریان است که اگر سالمندی از آن چشمه بنوشد همچون یک جوان پانزده ساله برناو توانا خواهد شد. در عصر ظهور و با تشکیل دولت حضرت مهدی ، یاران حضرت به این برج میرسند و از این چشمه می نوشند.

اقوام ایرانی و سامی زمین را گرد و مسطح و در مرکز عالم می دانستند و اعتقاد داشتند که رشته هایی دور تا دور زمین را فرا گرفته است که خود از یک ابر کهکشان به نام KAF که اصل و منشا پیدایش دیگر کهکشانهاست .نخستین کهکشان عالم ابر کهکشان کاف است که همه گیتی را از شرق تا غرب کیهان ما فرا گرفته است.  پایه های پل صراط بر ابرکهکشان کاف است. چهار فرشته به فرمان خداوند بر این ابر کهکشان موکل هستند تا شیاطین از آن عبور نکنند. دریای کیهانی محیط در شرق اقلیم چهارم است.

یهودیان از دیرباز بر این باورند که ده قبیله از اسباط یهود گم شده است. و بنا به قولی این قبایل گمشده در آنسوی سد یاجوج و ماجوج که حضرت ذوالقرنین ساخت و در جایی که خورشید بر آن نمی تابد به سر می برند یعنی در یکی از سیارات ابر کهکشان KAF  زندگی میکنند.

نویسنده حداد

جهت مشاهده همه مطالب منتشر شده درباره یاجوج و ماجوج و ذوالقرنین بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *