رشد گیاهان دارویی در شرایط خشکسالی

herbs-for-hair-growth

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مقایسه درآمد خالص ناشی از یک هکتار گیاهان دارویی با بسیاری از محصولات زراعی حاکی از اقتصادی تر بودن این گیاهان در شرایط خشکسالی است.
بهروز غیبی در گفتگو با مهر درارتباط با تاثیر خشکسالی بر تولید محصولات گیاهان دارویی در کشور گفت: بسیاری از گیاهان دارویی از جمله گل محمدی، زوفا، اسطوخودوس، زیره، آویشن و آلوئه ورا مقاومت قابل توجهی در برابرخشکی و کم آبی از خود نشان می دهند، اما در برخی از این گیاهان تنش خشکی وارده به گیاه سبب سنتز مواد موثره با ارزش در اندامهای رویشی و زایشی آنها می شود.
مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با مقایسه درآمد خالص ناشی از یک هکتار گیاهان دارویی با بسیاری از محصولات زراعی همچون گندم می توان اقتصادی تربودن این گیاهان را درشرایط کم آبی مشاهده نمود.
وی خاطرنشان کرد: به طورکلی خشکسالی وعدم آب مکفی در بعضی از مراحل رشدی گیاه باعث کاهش عملکرد کمی گیاه می شود؛ لذا درهنگام احداث مزارع گیاهان دارویی باید گیاه مناسب با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت کشورانتخاب شود.
شرایط کشت ارگانیک گیاهان دارویی
غیبی با اشاره به گسترش کشت ارگانیک گیاهان دارویی عنوان کرد: استفاده ازعلفکش ها، حشره کش ها و قارچ های سنتتیک به منظور کشت ارگانیک این گیاهان مجاز نیست، ضمن اینکه در این راستا کنترل آفات و بیماریهای گیاهی توسط استفاده از گونه های سازگار، واریته های مقاوم و تناوبهای محصولی مناسب و نیز گسترش روشهای مبارزه طبیعی امکانپذیر است.
وی با بیان مطلب فوق افزود: پس از انجام اقدامات مذکور، برای کشت ارگانیک گیاهان دارویی تنها مواد طبیعی که می تواند مورد استفاده قرار گیرند، موادی است که در قوانین اتحادیه اروپا و یا در لیست ملی قوانین آمریکا ( nop) به آنها اشاره شده است که البته برخی از آنها تنها بعد از تایید شرکت گواهی دهنده دارای کاربرد است.
مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: علفهای هرز باید از طریق روشهای مکانیکی یا روشهای حرارتی، استفاده مناسب از خاک و نیز تناوب مناسب محصول کنترل شود

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *