سوال پرسیده اند که گزینه لغو برده داری در منشور کورش کدام خط است ؟

 

در زمان کوروش فرمانروای غاصب بابل مردم یهود و بسیاری از بابلیان را به بند کشیده بوده و انها را به برده داری واداشته بود.

در این هنگام کوروش از راه میرسد بدون جنگ “کشور شهر” بابل را تسخیر میکند و این  برده ها را ازاد میکند و به سرزمینهایشان میفرستد و این اعمال را مکتوب میکند

 

“”””در منشوردر بند ۲۶ نوشته “و انها را از بند رهانیدم و سرزمینهایشان فرستادم.”

 

ho as if without div[ine intention] had endured a yoke not decreed for them, I soothed their weariness, I freed them from their bonds.

سوال چه کسی رو از بند رها کرده و به سرزمینهایشان فرستاده است؟

پاسخ برده هایی که پادشاه غاصب بابل از مردم بابل و یهود ساخته بوده است.”””

 

این شخص در ان زمان برده ها را ازاد میکند از بند رها میکند و به سرزمینشان میفرستد و این عمل را مکتوب میکند. ایا این لغو برده داری بوده است؟ ایا  حتما باید مینوشت من برده داری را لغو کردم؟ اینکه مثلا فردی به مصر حمله کند و برده های انجا را ازاد کند انها را دلشاد کند صلح برقرار کند و این برده ها ازاد شده را به سرزمینهایشان بفرستد و خانه های انها را اباد کند ، نفی برده داری و دادن ازادی به برده ها نیست؟

قضاوت با خودتان.

 

منشور کوروش اولین بیانیه حوقق بشری بوده اما گزینه فرمان لغو برده داری به عنوان یک قانون  مخالفان کم و موافقان بیشتری را دارد و این گزینه را در پرده ای از ابهام میدانند.

در زمان کوروش برده داری وجود نداشته است با اینکه کوروش برده ها را ازاد کرده و انها را به خانه های خود برگردانیده است و حتی این عمل را مکتوب کرده است اما به ظن برخی در لوح کوروش اثری از فرمان “لغو برده داری” موجود نیست.یعنی این شخص پس از حمله به بابل همانطور که لوح میگوید “برده ها را ازاد کرده و به سرزمینهایشان فرستاده است” ، ولی اینکه مستقیما بنویسد برده داری را لغو کردم اثری نیست. تنها به این امر اکتفا کرده است که برده ها را از بند رهانیدم به سرزمینشان فرستادم و انها را دلشاد کردم و … (منظور ازاد کردن برده های در بند است ) .

“حال مخاطب باید با خود فکر کند اگر شخصی برده ها را ازاد کند و به سرزمینهایشان بازگرداند و این عمل را مکتوب کند ، این عمل به معنی نفی برده داری است؟ ”

جدا از این بحث ، منشور کوروش همچنان اولین بیانیه حقوق بشر است:

برخی از اصل های بیانیه حقوق بشر سازمان ملل در امروز را میتوان در لوح کوروش دید من جمله احترام به عقاید ادیان خدایان ازاد بودن انتخاب دین ، ازاد کردن برده ها از بند و بازگرداندن برده های ازاد شده و مردم به سرزمینهایشان دستور به زندگی در “صلح” و دلشاد کردن مردم از جمله مبانی حقوق بشری است که برای نخستین بار در منشور کوروش یاد شده و از این حیث و با توجه به این ادله  موزه بریتانیا و سازمان ملل متحد انرا اولین منشور حقوق بشری میدانند که به برخی ازادی های اولیه انسان دستور داده و عملی و مکتوب کرده است .

بنابراین اولین منشور حقوق بشر بخاطر ارجاعات(در منشور کوروش ) به عدالت و صلح  و دلشادی و احترام به ادیان دیگر و حکم صالحانه، و آزادی و آزاد سازی و بازگشت دادن مردم  تبعید شده  و برده شده به سرزمینهایشان ،  در زمینه حوقق اولیه انسان موسوم به حقوق بشر منشور کوروش است .

بنابه اساس منشور حقوق بشر ملل متحد ، برخی از بندهای این منشور سازمان ملل در ۲۵۰۰ سال پیش در منشور کوروش امده است و عملی و مکتوب شده من جمله ازادی و احترام در دین و به دین، ازادی اسرا ، برقراری رفاه و صلح و…بنابراین منشور کوررش را اولین منشور در زمینه حقوق بشر میدادند البته خاطر نشان میشود همین ادعا از طرف موزه ها و سازمان ملل هم مود انتقاد برخی تاریخنگاران آلمانی است و حتی برخی تاریخ نگاران دستور به نابودی و سوزاندن منشور کوروش داده اند.

  • رفتار و افکار این شخص علی رغم خطاهایی که داشته متفاوت از شاهان و مردمان زمان خودش بوده این شخص علی رغم اینکه اولین منشور حقوق بشری را نبشته به هیچ وجه مقدس نیست اما لایق احترام شخصی است ، به هیچ وجه نقد کردن کوروش و اعمالش ممنوع نیست .ایشان نه معصوم بوده و نه عاری از اعمال بد ، اما کفه ترازوی عدالت با توجه به سایر رفتارهایش در تاریخ خودش نسبت به زمان خودش و اقتضای زمان خودش به سمت متفاوت بودن افکار و رفتار او پایین است.این شخص نه رفتار علی واری داشته نه اسکندر وار به جایی حمله میکرده و نه چنگیز وار با مردم رفتار میکرده است .این شخص تک همسر بوده به ازادی ادیان و عدالت و صلح معتقد بوده و این ادعا در رفتارش و لوحش نیز به ثبت رسیده و اثبات هم شده است.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *