فرازمینی ها در زمانهای کهن

سرنخ فرازمینی ها

گزارش شده است و تعداد بسیار زیاد این گزارشات و شباهت نقاشی هایی که از این اجسام کشیده شده است با یوفوهای امروزی بیانگر واقعیتی انکار ناپذیر است، بله موجودات ناشناخته بسیار پیشرفته ای از زمان های بسیار دور گذشته تا امروزه به دلایلی که برای ما ناشناخته است به کره زمین مسافرت کرده و میکنند.

به نظر من به دلیل اینکه ما نمیتوانیم دقیقاً چگونگی مسافرت بسیار طولانی بین ستاره ای این موجودات و هدف آنها از این مسافرتها را شرح دهیم نباید اصل قضیه یعنی حضور این موجودات در زمانهای گذشته و حضور دورادور آنها در زمان حال را انکار کنیم.

خیلی ها میپرسند اگر این بیگانه ها در زمانهای دور گذشته در میان انسانها زندگی میکردند و حتی تمدن و شهر نشینی را به انسان اولیه آموختند چرا آنها امروزه مثل زمانهای دور با انسانها  ارتباط نزدیک ندارند؟

برای توضیح اینکه چرا ما نمیتوانیم دلیل حضور این بیگانگان در کره زمین و همچنین علت عدم وجود  ارتباط نزدیک  میان انسانهای امروزی و این موجودات را در زمان حاضر توضیح دهم مثالی میزنم.

تصور کنید در یک نقطه دور افتاده میان جنگلهای دست نخورده آفریقا که زیستگاه بومیانی است که در غار زندگی میکنند و تا به حال با هیچ انسان متمدنی برخورد نکرده اند ، تصاویر ماهواره ای وجود معادن بسیار غنی اورانیوم را نشان دهند و یک گروه بزرگ از معدن کاران ، مهندسان و سایر کارشناسان برای ایجاد یک کارخانه استخراج اورانیوم به سوی این منطقه دور افتاده حرکت کنند.

این اکیپ مجهز بعد از ایجاد جاده ارتباطی تا محل معدن با ماشین آلات سنگین و ابزارهای فراوان در این محل مستقر میشوند و شروع به فعالیت میکنند.

بومیانی که تا به حال چنین موجوداتی را ندیده بودند مسلماً در مورد هویت و هدف از حضور این موجودات بیگانه در میان خود نمیتوانند نظر درستی داشته باشند چون دنیای این افراد محدود به جنگلهایی است که اطراف آنها را احاطه کرده است و کوههایی که در افق دیده میشوند پایان دنیای این مردم است، بنابراین این موجودات در نظر بومیان به جز خدایان چیز دیگری نمیتوانند باشند.

ارزانسرای آرایشی

محصولات آرایشی تراست سوییس

خدایانی که از دنیای دیگری آمده اند و در حال ساخت معبد بزرگی (کارخانه استخراج اورانیوم ) هستند.

میتوان تصور کرد که مهندسان این شرکت عظیم برای کار در معدن به افراد بومی آموزش هایی بدهند تا از آنها به عنوان کارگر در معدن استفاده کنند. بعد از اینکه دو گروه یعنی بومیان و خدایان توانستند زبان هم را بفهمند آیا بومیان قادر خواهند بود هدف از عملیات معدن کاری و ساخت کارخانه را درک کنند؟

مسلماً خیر تصور کنید که رئیس شرکت استخراج اورانیوم و رئیس قبیله کنار هم نشسته اند و در مورد اورانیوم و انرژی هسته ای گفتگو میکنند!

همانطور که میدانید علم و دانش به صورت یک سیر پلکانی است یعنی تا کسی  الفبا را نداند نمیتواند کلمات را بشناسد و جمله بسازد و تا کسی دوره ابتدایی را با موفقیت طی نکرده باشد نمیتواند دروس دوره راهنمایی را بفهمد، همین طور میتوان گفت بومیان قبیله ما هنوز الف الفبای علم و تمدن را نیاموخته اند پس نمیتوان با آنها از رادیو اکتیو و انرژی هسته ای صحبت کرد.

دقیقاً همین مسئله در مورد انسانهای اولیه و خدایان باستانی آنها هم صدق میکند. چیزی که آنها به ما رسانده اند تنها حضور خدایان قدرتمند با ماشینهای پرنده و سلاح های بسیار قوی است و نه چیزی بیشتر از این چون با سطح علمی که انسانهای اولیه داشتند هرگز قادر به درک علت حضور خدایان در زمین نبودند.

در مورد اینکه چرا امروزه این موجودات بیگانه ارتباط زیادی با انسانها ندارند هم یک مثال دیگر می آورم. شما خود را درون سفینه ای تصور کنید که به یک سیاره ناشناخته نزدیک میشود ، هنگامی که به حدی به سیاره نزدیک شدید که از نزدیک موجودات ساکن در این سیاره را ببینید عکس العمل شما در دو شرایط زیر چه خواهد بود؟

۱- شما موجوداتی ابتدایی را ببینید که با ابزارهای سنگی و چوبی به صورت بسیار  ساده در یک قبیله کوچک زندگی میکنند.

۲- شما با منظره یک شهر پیشرفته و پرجمعیت با موجودات متمدن و  سلاح های جنگی پرقدرت مواجه شوید.

مسلماً در حالت اول برای شناخت این موجودات شما با سفینه در نزدیکی محل زندگی آنها فرود خواهید آمد و بدون ترس به آنها نزدیک خواهید شد .

اگر آنها قصد حمله داشته باشند مطمئناً گرز  چوبی  حمله کنندگان در مقابل سلاحی که سرنشین یک سفینه بین ستاره دارد شانسی برای پیروزی نخواهد داشت. ولی در حالت دوم شما این ریسک را نخواهید کرد که در میان شهر بزرگ و پیشرفته فرود آمده و جان خود و ماموریت محوله را به خطر بیاندازید. به نظر من علت اینکه امروزه بر خلاف دوران باستان موجودات بیگانه ارتباط نزدیکی با انسانها ندارند هم همین است.

فضانوردان باستانی در دوران انسان غار نشین

با توجه به کشفیاتی که انجام شده است میتوان گفت که این حضور در زمان انسانهای اولیه هم ادامه داشته است، بسیاری از نقاشی های غارها و مجسمه های باستانی و سایر اجسام به دست آمده از دوران انسانهای اولیه شامل تصاویری از بشقاب پرنده ها و موجودات عجیب با بدنهای بزرگ و لباسهای غیر عادی (بسیار شبیه لباس فضانوردان امروزی)، مجسمه هایی با لباس فضانوردی و دیگر موارد غیر عادی است که باستان شناسان قادر به توضیحی برای آنها نیستند. در این بخش تعدادی از نقاشی های باستانی درون غار را با هم میبینیم و قضاوت در مورد این نقاشی ها را به عهده شما میگذارم.


نقاشی غار ۷۰۰۰ ساله در استرالیا

نقاشی درون غار مربوط ۵۰۰۰ سال قبل ازمیلاد در استرالیا تصویر موجود عجیب با سر بزرگ،لباس عجیب، بدن حجیم و لوله ای که از پشت به گردن وصل شده است ، بخوبی تصویر یک فضانوردبا کلاه مخصوص و کپسول گاز در پشت و لوله رابط بین کپسول و کلاه فضانوردی را به ذهن تداعی میکند البته به یاد داشته باشید که این تصویر ،۷۰۰۰ سال پیش توسط انسان اولیه کشیده شده است.


نقاشی غار ۷۰۰۰ ساله در استرالیا

به طوری که میدانید انسانهای اولیه دارای قدرت تخیل و ضریب هوشی بالایی نبودند و تنها چیزهایی را که با چشم خود میدیدند در غارها و روی سنگ کوهها میکشیدند. اکثر نقاشی های غار باستانی هم همین مطلب را نشان میدهند ، در این نقاشی ها ما تصویر انسان، حیوانات ، ماه و خورشید و سایر چیزهایی را که در اطراف انسانهای اولیه وجود داشته است را میبینیم . در تعدادی از نقاشی ها هم که ما تصویر اجسام غیرعادی و موجودات عجیب را میبینیم باید توجه داشته باشیم که نقاشان باستانی این تصویرها فاقد قدرت تخیل انسان های امروزی بوده اند و به احتمال بسیار زیاد باید چنین اجسام و موجوداتی را دیده باشند تا بتوانند از شکل آنها الگوبرداری کرده و آنها را نقاشی کنند، مخصوصاً هنگامیکه ما در مناطق جغرافیایی متفاوت که فاصله زیادی با هم دارند اشکالی شبیه هم که بسیار شبیه بشقاب پرنده های امروزی هستند را میبینیم هر انسان جویای حقیقتی را به فکر فرو میبرد.


بشقاب باستانی ۳۰۰۰ ساله نپال

بشقاب باستانی 3000 ساله نپال

تصویر بشقاب باستانی مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد که  در نپال یافت شده است .همان طور که میبینید یک جسم بیضی شکل و یک موجود انسان مانند با سربزرگ روی بشقاب دیده میشود.به نظر شما شباهت غیر قابل انکار شکل روی بشقاب با عکس موجود ات بیگانه نژاد خاکستری گویای چه حیقتی است؟

اینها هم تعدادی مجسمه قدیمی با لباس فضانوردی هستند که در اکوادور یافت شده اند.

نقش برجسته ( پاکال ) Pakal در معبد کتیبه ها در ( پالنکو ) Palenque

نقش برجسته ( پاکال ) Pakal در معبد کتیبه ها در ( پالنکو ) Palenque

نقش برجسته (پاکال) «Pakal» در معبد کتیبه ها در(پالنکو) Palenque در مکزیک، به نظر شما این تصویر چیست؟ حتی یک کودک دبستانی هم با اولین نگاه خواهد گفت که این تصویر یک موشک است.حتی شعله های پائین موشک هم در کتیبه کشیده شده و سختگیر ترین افراد را هم به فکر فرو میبرد. به نظر شما این تصویر به جز شکل یک موشک و فضانورد داخل آن چه چیز دیگری میتواند باشد؟


مجسمه بیگانه نژاد خاکستری در موزه انگلستان

 

مجسمه بیگانه نژاد خاکستری در موزه انگلستان

مجسمه یک بیگانه نژاد خاکستری در موزه انگلستان، همانطور که ملاحظه میکنید این مجسمه شباهت غیر قابل انکاری با موجودات غیر زمینی نژاد خاکستری دارد که به خصوص شباهت چشمها بسیار جلب توجه میکند.

منابع

۱- http://www.alien-ufo-pictures.com/alien_pictures.html

۲- http://www.cnufos.com/pages/newsandstories/ufos%20in%20earths%20history.htm

۳- Echoes of the Ancient Skies: The Astronomy of Lost Civilizations By Edwin C. Krupp page119 120

۴-  http://www.crystalinks.com/ufohistory.html

۵- http://netscientia.com/egypt.htm

۶- Voices from Legendary Times: We Are a Bridge Between Past and Future By Ellen Lloyd page91

۷- http://www.ufocasebook.com/ancientairplane.htm

۸- http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *