یک Soulmate چیست؟

جفت روحی

 Soulmate

? درواقع Soulmate ها، خانواده ی روح ما هستند، آنها کسانی هستند که ما زمانهای زیادی از زندگی و تجربیات را با آنها گذرانده ایم، کسانی که به ما کمک می کنند تا رشد کنیم و تکامل یابیم، کارما ها را خلق کنیم و از بین ببریم. طبق خِرد کهن، هنگامی که روح “متولد شد” یا از منبع جهان هستی تنزل پیدا کرد و پایین آمد، در یک گروه خلق شده است. این روح های در درون این گروه، Soulmate ها هستند، کسانی که در ترکیب مکررا بسیار شبیه ما هستند. سپس هر یک از این روح ها به دو قُل تقسیم شده، Twin Flame ها را بوجود آورده اند.

یک Soulmate کسی است که شما در سطح روح به او نزدیک هستید، کسی که شما تجربیات زیادی را در طی زمانهای زیاد در انواع مختلف روابط، اززندگی با هم سهیم شده اید – خواهر ها و برادرها، والدین و کودکان، دوستان صمیمی، و شاید شریک روابط رومانتیک و عشق. برای هر Soulmate نسبت به دیگری عشق عمیقی وجود دارد و یک اتصال روحی هست که Soulmate ها را از روابط سطحی با افراد دیگر درزندگی، جدا می کند. مکالمات عموما عمیق هستند، درباره رشد شخصی و خدمت رسانی هستند تا دنیا را مکان بهتری بسازند. ما می توانیم تعداد بیشماری Soulmate درزندگی مان داشته باشیم و آنها به سوی ما می آیند تا کمکمان کنند از نظر معنوی رشد کنیم…❤️?❤️?✨

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *