‍ ?کشف پُلی با قدمت ۱/۷ میلیون سال

این پُل ۱/۷ میلیون ساله یک مدرک غائی است که نشان می دھد انسان بیشتر از آنی که بتوان تصورش را کرد در روی زمین قدمت داشته.
تناسب ۱ به ۱۰ ( طول و عرض ) این پُل، مناسب ابعاد واقعی پُل ھای امروزی است که در نظر گرفته می شود.
رئیس سابق سازمان زمین شناسی کشور ھند می گوید مدارک غیر قابل انکاری در دست داریم که نشان میدھد این پُل قدمتش ۱/۷ میلیون سال است و ساخته دست بشر می باشد.
وجود این پُل می تواند ذھنیت انسان را نسبت به دانستھای ش تغیر دھد.
علوم فعلی می گوید که قدمت انسان فعلی بر روی زمین دویست ھزار سال است، ولی این مدعی ( پُل ) تمام دانسته ھای انسان را تا به امروز به چالش کشیده و زیر علامت سوال می برد.
این پُل بطور کاملآ واضح قابل رویت از ارتفاع بالای زمین است و یک منطقه وسیعی را در بر گرفته و بین کشور ھند و سریلانکا قرار دارد (خلیج بنگال)
در مورد این پُل در افسانه ھای Ramayana مطالبے امده است. Kong Rama یکی از بزرگترین خدایان ھندیان می باشد که بیش از یک میلیون سال پیش پُلی در این منطقه ساخته است، در فرھنگ قدیم ھندیان نام این پُل Rama Setu است که به معنی ( Strip of land ) ” راه باریکه”. در مورد ساختن این پُل و نحوه ساخت ان و اینکه به چه علت دست به ساختن این پُل زده است در افسانه ھای Ramayana این چنین امده. Rama بخاطر اینکه با لشگریانش بتواند از دریا گذر کرده و به جزیره ان طرف دریا برای نجات معشوقه اش که اسیرِ “Kloningen” که معروف به پادشاه دیوان بود و در Ravana ساکن بود، دست به احداث این پُل زد.
در این حماسه که امیخته ای از داستان عشقی و اعمال شجاعانه جنگی است در عین حال اشاره به ساختن پُلی عظیم شده است. این پُل معروف به Adam Brige نیز ھست.
این مسله خیلی جالب است. ولی کدام محقق مدعی شده که این پُل واقعی است و مخالفین این نظریه چه کسانی ھستند؟
جناب Dr. Kher از مخالفین این نظریه است که پُل می تواند ساخته دست بشر باشد، او می گوید در دوره (Pleistocone) یا اواخر دوران چهارم زمین شناسی، دوران یخ بندان، در اثر فشار کوه ھای یخ و ذوب شدن انھا که باعث بالا امدن اب سطح دریاھا تا ۱۰ ھا متر شد، این فعل و انفعالات باعث فرم گرفتن مرجانھا و شنھای کف دریا گردید، در ھمین دوران و قبل از بالا امدن اب دریاھا، ایشان احتمال میدھند که راھی زمینی میان ھند و سریلانکا وجود داشته است. ایشان زمین شناس و متخصص در علوم دریائی ھستند.
ولی اقای دکتر S. badrinarayanan رئیس قبلی موسسه زمین شناسی ھند و ھماھنگ کننده تحقیقات موسسه علوم دریائی (NIOT) ھستند که پُل را از نزدیک مورد مطالعه قرار داده و از قسمتھای مختلف ان نمونه بر داری کرده و در گزار شی نتیجه مطالعاتشان را منتشر کرده اند.
او معتقد است که ما با یک پدیده طبیعی روبرو نیستیم، بلکه پُل یک بنا است که توسط انسان ساخته شده و بیشتر از یک میلیون سال قدمت دارد. ایشان اضافه می کنند که او به ھمراه ھمکارانش در محل ھای مختلف این پُل حفره ھای به تعداد ۱۰ عدد ایجاد کرده تا از لایه ھای مختلف ان نمونه برداری کنند. او اضافه می کند که ۶ متر در زیر سطح دریا با لایه ای بر خورد کردیم که محتوی شنھای اغشته به اھک بوده که ھمراه با مرجانھا و سنگ ریزه ھا که به عنوان مصالح استفاده شده بود، لایه دوم که ۴ تا۵ متر زیر لایه اوّل قرار دارد حاوی شن شسته و ریز است و زیر ھمه اینھا سنگھای عظیم فرم گرفته و تراشیده در کنار یکدیگر به صورت بسیار دقیق قرار دارند. یک تیم غواص نیز به منظور بررسی مقاومت فیزیکی پُل مامور شده بودند که انھا نیز به این نتیجه رسیدند که سنگھا از یک نوع نیستند و از انجائیکه طبیعت این دو نقطه در خلیج بنگال با یکدیگر متفاوت است سنگھای طرفین با یکدیگر از نظر جنس کمی تفاوت دارند و این نشان میدھد که از سنگھای ھر دو جھت برای ساختن پُل استفاده شده است ۔
در یک گردھمائی مخصوص در رابطه با این پُل دکتر گفت که این پُل نمی تواند وجودش یک علت طبیعی داشته باشد که در ته دریا شکل گرفته، بدلیل اینکه قسمت بالائی این پُل توسط انسان طراحی و درست شده و مصالح در ان بکار رفته است. در ھمین جلسه ایشان اضافه می کنند که برای درک بیشتر از نقطه نظر زمین شناسی باید با چند مورد آشنا شویم.
تنھا فرقی که این پُل با ان چیزی که در افسانه ھای Ramayana امده در این است که پُل Rama Setu در ساختمانش از الوارھای چوبی استفاده شده، ولی در پُل مورد نظر اثری از الوار نیست. این افسانه می گوید این پُل از الوارھای چوبی ساخته شده که روی یک بلندی طبیعی قرار داشت و روی انرا با سنگ ھای بزرگ و کوچک پوشانده اند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *