نویسنده: boshra

پزشکان چینی دست بیماری را با پیوند زدن به پایش یک‌ماه زنده نگه‌داشتند

پزشکان چینی موفق شدند بافت‌های دست بیماری را که در اثر حادثه قطع شده بود٬ با پیوند زدن به پای او٬ یک ماه زنده نگه‌داشته و در نهایت بار دیگر به مابقی دستش پیوند بزنند.

آغاز ساخت کامپیوتری مشابه با مغز انسان

دانشمندان در اروپا پروژه‌ای را آغاز کرده‌اند که قرار است طی آن کامپیوتری از روی مدل مغز انسان ساخته شود که نسبت به کامپیوترهای امروزی هزار برابر سریع‌تر باشد.

کشف نحوه ساخت کشتی نوح در یک لوح بابلی

یکی از کارشناسان باستان‌شناسی موزه بریتانیا می‌گوید که لوحی کوچک به قدمت سه هزارو هفتصد سال نحوه ساخت کشتی نوح را به خوبی توضیح می‌دهد.

انسان‌ها و نئاندرتال‌ها «قرن‌ها» همزیستی داشته‌اند

تا کنون تصور می‌شد که انسان‌های امروزی و پسرعمو‌های دیرین‌ آنها هرگز با یکدیگر ملاقات نکردند، اما دانشمندان می‌گویند این دو گونه «حدود ۲۰۰۰۰ سال» در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

کشف روغن زیتون هشت هزار ساله در اسرائیل

با کشف بقایای یک روستای ۷۷۰۰ ساله در حفاری‌های باستان‌شناسی در شمال اسرائیل ثابت شده است که انسان‌های اولیه از همان زمان به خواص متعدد روغن زیتون از جمله در خوراک آگاه بوده‌اند.