پ پ

دسته: وقایع و تفسیر روز

روسیه یا امریکا؟! کدام یک جهان را پایان خواهد داد؟

زمانی امریکا و شوروی بر جهان حکومت میکردند، با سقوط شوروی یک طرف این معادله تغییر کرد، امریکا و روسیه را بدون شک میتوان دو قدرت نظامی مطلق کره ی زمین دانست

یوفو بر فراز مهر آباد

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯼ ﮐﯿﻮ IQ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﻋﺪﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﻮﺵ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻫﻮﺵ

کشف گنج طلا در سرداب یک خانواده فرانسوی

یک زن و شوهر در فرانسه کوزه ای پر از سکه طلا را به ارزش تقریبی یکصد هزار یورو (۱۴۰ هزار دلار) در سرداب خانه قدیمی خود در شهر جنوبی میو پیدا کرده اند.