دسته: دانستنی های روابط جنسی

چگونه عشق را به ازدواج خود تزریق کنیم؟

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ جنسی

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﻥ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .

رشد جنسی آغازین

میل جنسی، درست مثل تشنگی و گرسنگی، انگیزه‌ی نیرومندی است. با این حال، تفاوت‌های مهمی با آنها دارد

ارگاسم در زنان

ارگاسم خشک چیست؟

تصور کنید.در اوج لذت سکس هستید درست در زمانی که شروع به تجربه احساس انقباضات اشنا و لذت ضربان دار از یک انزال هستید