دسته: زندگی بهتر

روانشناسی-پزشکی-سلامت-اطلاعات دارویی

ورزش به‌تنهایی موثر نیست

تناسب اندام در میان‌سالی به معنای برخورداری از مغزی سالم و قلبی نیرومند است.

اگر در میان‌سالی از تناسب اندام برخوردار باشید، نه تنها در مراحل بعدی زندگی می‌توانید در مقابل افسردگی، بلکه در مقابل مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی هم در مصون بمانید.