پ پ

دسته: زندگی بهتر

روانشناسی-پزشکی-سلامت-اطلاعات دارویی

راز زندگی با رازها

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﺭﺍﺯ ﺭﺍ ﻫﯿﭻﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ .

دروغگویی، رفتار فرگشتی انسانی

نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که حقه‌بازی و دروغگویی بخشی از انسانیت به شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر این صفات در انسان فرگشت یافته‌اند.

فراموشی ریاضی

با این روش، امتحان ریاضی را ساده کنید!

اگر احساس می‌کنید قبل از شروع امتحان ریاضی یا سخنرانی جلوی جمعیتی از مردم، شبیه کودن‌ها هستید، می‌توانید یک تغییر ساده در پوزیشن بدنی‌تان ایجاد کنید.