دسته: زندگی بهتر

کنترل نگرانی و اضطراب

کاهش نگرانی ها با سوال پرسیدن از خود

افرادی که خیلی نگران می شوند اغلب برای مشکلات استرس زا، انتخاب ها، روش ها و راه حل های محدودی می یابند. دلیل اصلی این امر آن است که اضطراب توانایی تفکر آزاد آن ها و رسیدن

چرا پوست در دوران بارداری تیره می شود

یکی از تغییرات معمول پوست در دوران بارداری تیره شدن پوست است. علت حقیقی آن ناشناخته است. اما ممکن است با افزایش سطح استروژن مرتبط باشد. در برخی خانم ها تیرگی دور چشم ایجاد می شود.

درمان عفونتهای مقاوم

از آنجایی که پسودوموناس آئروژینوزا در مقابل آنتی بیوتیکهای خوراکی مقاوم است لذا آزوسیلین که یکی از مشتقات باکتریسید پنی سیلین است و تزریق می شود

 مربع

آموزش محیط و مساحت مربع

مربع از اشکال هندسی کاربردی است که حال شاید نسبت به اشکال هندسی دیگر شناخته تر باشد چرا که از شکل های پایه می باشد. با این حال مربع از ۴ ضلع متقاطع که ۲ به ۲ بایکدیگر

اوقاتی برای مراقبه های کوتاه بیابید

یک بار شخصی از یک مربی مراقبه پرسید چه مدت باید مراقبه کنم؟ مرد فرزانه پاسخ داد حدود ۲۰ دقیقه و بلافاصله اضافه کرد اما ۵ دقیقه مراقبه ای که انجام دهی بهتر از ۲۰ دقیقه مراقبه ای است

غذاهای ضد سرطان

چگونه با تغذیه مناسب شانس باروری را افزایش دهیم

در کل مسئله ی بارداری امر پیچیده ای است. بسیاری از افراد هستند که از لحاظ جنسی در سلامت کامل به سر میبرند اما با اینحال وقتی که اقدام به باروری می کنند، نتیجه ای نمی گیرند.

سرطان

لوسمی منشا گروهی از سرطان ها

لوسمی که از دو جمیعت سلولی طبیعی درون مغز استخوان، یعنی گرانولوسیت ها و لنفوسیت ها تشکیل می شود. وظیفه ی اصلی گرانولوسیت ها، از بین بردن عوامل بیماری زای موجود در محیط و وظیفه ی لنفوسیت ها،

لوزی

آموزش محاسبه مساحت و محیط لوزی

لوزی یکی از اشکال هندسی پرکاربرد هندسی است که متشکل شده از ۴ ضلع است که این ۴ ضلع بصورت ۲ به ۲ با یکدیگر موازی هستند. اما بطور کلی شکل هندسی لوزی نوعی دیگر

درمان ترس و اضطراب

رها کردن منتقد درونی

احتمالا بزرگ ترین عامل محدود کننده ی خلاقیت و در نتیجه توانایی شما در حرکت به پیش، صدای منتقد درونی تان است. همه ی انسان ها این صدای درونی را دارند. احتمالا شما صدای

قنداق کردن نوزاد

به دنیا آوردن نوزاد با کشش شانه

با انجام بازدم پشت تان را خم کرده و با خم کردن مچ، دستها را به سمت جلو بکشید با انجام دم پشت تان را صاف کنید و دستها را به بالای سر انتقال دهید.