دسته: محیط زیست

در میانه سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۹، نواحی سبز در ایالات متحده آمریکا به دو برابر میزان سابق افزایش یافته‌اند

چگونه اکوسیستم تغییر می‌کند

تاثیرات انسان بر روی سیاره زمین، از جمله تغییرات آب و هوایی مرتبط با بشر، به شکل‌ بی‌ سابقه ای اکوسیستم را دچار تغییرات می کند.

وداع با قطب

آنها که نسبت به توان انسان برای تغییر اقلیم زمین تردید دارند، باید نگاهی به قطب شمال (شمالگان) بیاندازند و برخود بلرزند.

مغز

فقر آب، تهدید امروز و آینده

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که در حدود یک  میلیارد از جمعیت هشت‌میلیاردی دنیا به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند و برای این جمعیت فقر جامع

هدف نامحتمل

“تقریباً منتفی است که میزان افزایش دمای زمین به حداکثر یک و نیم درجه، که رهبران جهان در سال ۲۰۱۵ در پاریس نسبت به آن متعهد شدند،

آلودگی هوای کره زمین

بازگشت ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺮﯾﺎﺳﻪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ !

ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﯼﺍﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺩﺭﺣﺎﻝ ﮔﺮﻣﺘﺮﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺗﻼﺵ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ – ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻒ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ .