دسته: محیط زیست

CC0: نمایی از زمستان در سیبری

نقش میکروب ها در تولید باران و برف

می دانیم که میکروب ها همه جا هستند، در دستگاه گوارش ما، تا روی پوست بدنمان و جالب است که در هوا، بخار آب و ذرات معلق و حتی در ابرها نیز به صورت زنده وجود دارند

جنگلِ های نفرین شده

درختان چگونه به کمک زمین می‌آیند؟

حدود ۰.۹ میلیارد هکتار از زمین‌های جهان مستعد جنگل‌کاری مجدد هستند که این مقدار درخت می‌تواند دو سوم کربن تولیدی انسان را جذب کند