دسته: محیط زیست

رکورد سن حیات زده شد

ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ۳/۴۸ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ .

بررسی زلزله های مرموز

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﻻﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺟﺒﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﺑﺎﺷﺪ .

آیا عصر یخ‌بندان دیگری در راه است؟

دانشمندان ادعا می‌کنند که زمین تا سال ۲۰۵۰ به صورت غیرمعمولی سرد خواهد شد اما از تغییرات آب و هوایی جلوگیری نخواهد کرد.

غذاهایی که نباید با هم خورد

اگر همه مردم جهان گیاهخوار شوند چه اتفاقی می‌افتد؟

امروزه بسیاری از مردم در گوشه و کنار جهان با انگیزه‌های مختلفی پیرو رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری بوده و در سوی مقابل، عده زیادی از مردم نیز طرفدار رژیم گوشت‌خواری هستند

مرجان‌ها تا سال ۲۱۰۰ می‌میرند

محققان دانشگاه گریفیث استرالیا دریافتند افزایش دی اکسید کربن موجب افزایش رشد نوعی جلبک علف مانند در بستر اقیانوس‌ها می‌شود