پ پ

دسته: مهندسی کشاورزی

نتیجه یک پژوهش: کشاورزی در ایران از «۱۲ هزار سال» پیش رونق داشته

باستان شناسان در حفاری‌های خود در حاشیه رشته کوه زاگرس در ایران آثار و بقایای جوامع کشاورزی مربوط به عصر حجر را کشف کرده‌اند.