دسته: مهندسی کشاورزی

تاثیر نابرابر تغییرات اقلیمی بر میزان تولید محصولات کشاوزی در جهان

تغییرات اقلیمی در برخی از مناطق جهان موجب کاهش تولید محصولات کشاوزی و دربرخی مناطق موجب افزایش تولید آن‌ها شده است.

شیوه های باغ آرایی و عناصر شکل دهنده باغ ایرانی

شیوه های باغ آرایی و عناصر شکل دهنده باغ ایرانی هنر باغسازی و ایجاد فضای سبز از قبل از هخامنشیان و بعد از آن در تخت جمشید به اعلاترین درجه خود رسیده است .

باغ‌های ایرانی

نماد شناسی سبزدر باغ ایرانی

بشر از ابتدای خلقت، زندگی خود را در بهشت (طبیعت سبز) آغاز کرد، اما امروزه یکی از موضوعاتی که نگرانی های جدی به دنبال دارد،

تاجر و باغ زیبا

انسان ، طبیعت ، تکنولوژی

در مسیر شناخت شیوه تولید و ساختار عملکردی اقتصادی اجتماعی کشورمان در مجموعه های شهری و روستایی ابتدا به نقش محتوایی

سیر تحول باغ ایرانی،در گذر زمان

سیر تحول باغ ایرانی ؛باغ ایرانی در گذر زمان مقاله حاضر، ضمن بررسی لغوی کلمه ” باغ ” و زمینه‎های پیدایش آن ، سیر تحول باغ ایرانی را در گذر زمان،

باغ‌های ایرانی

با غ خفته …

در تعریف فضاهای تاریخی و خاص تر در مورد باغهای تاریخی،‌که باغ خود یک فضای معماری است که با نام پردیس در تاریخ و بخصوص در تاریخ ایران بسیار از آن یاد شده