دسته: مهندسی کشاورزی

گیاه پژمرده

نجات یک گیاه پژمرده

وقتی گیاه در ساعات گرم روز رو به پژمردگی می رود، این بدان معنی است که از نور زیاد رنج می برد و ما باید آن را در جایی قرار دهیم

روش کاشت پسته

روش کاشت پسته

ابتدا باید محل مورد نظر را بررسی کرد که آیا برای کاشت پسته مناسب هست یا نه و پس از انتخاب بذر مناسب باید

پرورش قارچ

پرورش قارچ

یکی از کسب و کارهای خانگی که امروزه بسیار رواج پیدا کرده است پرورش قارچ می باشد. در اینجا نکاتی را برای پرورش

پرورش گیاه آگلومنا

پرورش گیاه آگلومنا

آگلونما گیاهی است با برگ های ابلق با ساقه ها کوتاه و برگ های بیرون آمده از غلاف ، نیزه ای شکل و خم شده به طرف پایین با