دسته: مهندسی کشاورزی

گیاه پژمرده

نجات یک گیاه پژمرده

وقتی گیاه در ساعات گرم روز رو به پژمردگی می رود، این بدان معنی است که از نور زیاد رنج می برد و ما باید آن را در جایی قرار دهیم

روش کاشت پسته

روش کاشت پسته

ابتدا باید محل مورد نظر را بررسی کرد که آیا برای کاشت پسته مناسب هست یا نه و پس از انتخاب بذر مناسب باید