دسته: مهندسی کشاورزی

پوسیدگی ریشه

پوسیدگی ریشه درختان میوه

باغداران عزیز شاید اطلاع داشته باشید که استان اصفهان یکی از مناطق مهم میوه خیز کشور است و به و گلابی این استان از دیر زمان شهرت زیادی