دسته: مهندسی کشاورزی

دانستنی های کاشت نهال

دانستنی های کاشت نهال

در شناسنامه نهال های سالم، رقم و نژاد نهال و تایید سلامت نهال ذکر می شود. استفاده از ارقام نامناسب و نهال های فاقد شناسه

پرورش قارچ صدفی خوراکی

پرورش قارچ صدفی خوراکی

در میهن اسلامی ایران، امنیت غذایی، اصلاح الگوی تغذیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسائل و مشکلات تغذیه در درجه نخست قرار دارد