دسته: علوم و مهندسی

اُزون چیست؟

ازون گازی آبی‌رنگ با بوی تند است که یک مولکول از آن شامل سه اتم اکسیژن می‌باشد.

کیسه‌ی هوا؛ ناجی یا قاتل؟

چند دهه است که فناوری کیسه‌های هوا در خودروها استفاده می‌شود؛ اما آیا واقعا امکان دارد که این فناوری، به سرنشینان صدمه وارد کند؟