دسته: حوادث عجیب

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ۱۵۰ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﻟﺒﺎﮐﻮﺭﮐﯽ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻣﯿﺰ ﻗﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ” ﭘﻮﺋﺒﻠﻮ ”

قلمرو سکوت در مکزیک ؛ سرزمینی اسرار آمیز و بسیار عجیب

قلمرو سکوت در مکزیک قرار دارد. در این ناحیه همه پدیده های طبیعی در هیبتی عجیب و خوفناک ارز اندام می کنند. با نزدیک شده به قلمرو سکوت در خلسه ای عجیب فرو می روید.

عجیب الخلقه ترین مرد ایران!

سیاه خان بوشهری در صد و یک سال پیش در سال  ۱۲۹۱ شمسی در اطراف شیراز در روستایی در اطراف زرقان در خانواده ای کشاورز با زایمان طبیعی به دنیا آمد

اسکلتی با جمجمه سوراخ شده

چرا انسان‌های ماقبل تاریخ جمجمه همدیگر را سوراخ می‌کردند؟

تا امروز، هزاران جمجمه با نشانه‌هایی از این نوع جراحی در مناطق باستانی در سراسر دنیا کشف شده‌اند. اما با اهمیت آشکاری که این قضیه داشته

دیو ها؟ غول ها؟ فرازمینی؟

این اشکال اسکلتی نشان دهنده ی بازمانده ی انسان های غول آسا هستند که از زیر زمین بیرون آورده شده و بصورت سوابق تاریخی مستند شده اند و همراه با شرح تاریخی