دسته: حوادث عجیب

امواج مرموز قطب جنوب

امواج مرموز قطب جنوب

‌ تصاویر بالا توسط سیستم تصویربرداری مایکروویو از قطب جنوب گرفته شده ،در این تصاویر که به فاصله چند ماه از