دسته: بهره وری

روش صحیح انتقاد از کارمندان

انتقاد از کارمندان تان را باید با توجه و احتیاط انجام دهید. اگر برای انتقاد کردن از روش نادرستی استفاده کنید، ممکن است

عادت‌های اشتباه مدیران در گوش دادن

به‌عنوان یک مدیر، چقدر روی مهارت‌های گوش دادن و همکاری در جلسات زمان می‌گذارید؟ این مهارت‌ها اعتماد و انگیزه را در تیم افزایش می‌دهند.