دسته: مصاحبه و رزومه

مواردی که در مصاحبه‌ کاری می‌تواند شما را دروغگو یا نالایق نشان دهد

گاهی اوقات پرسیدن بعضی سوالات یا تاکید داشتن بر بعضی موارد در جلسه‌ی مصاحبه‌ی شغلی می‌تواند صداقت یا لیاقت ما را زیر سوال

۱۱ جمله‌ که باعث می‌شود در مصاحبه استخدامی دروغگو به نظر بیایید

جملات نسنجیده‌ای وجود دارند که در صورت استفاده از آن‌ها در مصاحبه‌های شغلی، باوجود داشتن صداقت، دروغگو به نظر خواهید رسید.