دسته: مصاحبه و رزومه

مواردی که در مصاحبه‌ کاری می‌تواند شما را دروغگو یا نالایق نشان دهد

گاهی اوقات پرسیدن بعضی سوالات یا تاکید داشتن بر بعضی موارد در جلسه‌ی مصاحبه‌ی شغلی می‌تواند صداقت یا لیاقت ما را زیر سوال