استخدام در شرکت های قومی قبیله ای

روابط میان کارمند و مدیرزمانی که در میان آگهی های استخدام به دنبال شغل مورد نظر خود می گردیم، نمی توان از سبک آگهی و مفاد آن به نحوه ی گرداندن شرکت و سبک مدیریت آن پی برد.

اما تجربه ی کار کردن در شرکت هایی که به شکل قومی و قبیله ای اداره می شوند، برای بیشتر کارمندانی که از بیرون وارد شده و نسبتی با دیگر اعضای شرکت ندارند، زجرآور و در بسیاری از موارد غیرقابل تحمل می شود.

زمانی که بیشتر اعضای یک شرکت با هیات مدیره یا مدیر عامل نسبت فامیلی داشته و استخدام های پی در پی فامیلی صورت بگیرد، کارمندانی که از مجرای طبیعی و بدون رابطه به شرکت اضافه می شوند، به نوعی خارج از گود افتاده و به سختی خواهند توانست خود را وارد حلقه ی اصلی شرکت نمایند.

این موضوع چقدر به کیفیت کار صدمه خواهد زد؟

اما این موضوع تا چه اندازه اهمیت دارد؟ واقعیت این است که وارد شدن به شرکت های قومی و قبیله ای تنها از لحاظ بخش روانی کار سختی های زیادی خواهد داشت، بلکه میزان بازدهی کار نیز به شکل قابل توجهی همیشه در رکود به سر خواهد برد.

کمتر شرکتی را می بینیم که با استخدام های روابطی پی در پی بهره وری در حد انتظار داشته و بازدهی به میزان ظرفیت واقعی اش خارج سازد.

و این موضوع برای کارمندانی که از مجرای عادی و با مصاحبه ی استخدامی واقعی به سر کار در چنین محیط هایی بروند، نیز چندان خوشایند نخواهد بود.

زیرا کارمندی که می خواهد تمام ظرفیت و تلاش خود در موقعیت شغلی اش را به کار گیرد، با دیدن سستی و ضعف در مسئولیت پذیری دیگر کارمندان که به واسطه ی خویشاوندی با مالک شرکت خود را بی نیاز از تلاش آن چنانی احساس می کنند، در سعی و کوشش خود بی رمق خواهد شد.

اگر می شد از روی عنوان آگهی های استخدامی به نحوه ی اداره کردن شرکت و استخدام ها شناخت پیدا کرد، به احتمال زیاد بسیاری از متقاضیان کار از استخدام در چنین شرکت هایی دوری می کردند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *