دسته: سفر در زمان

نمودار متداولی که برای نمایش «انحنا»ی فضا-زمان استفاده می‌شود. باید توجه داشت که این نمودارها صرفاً نمودهایی دوبُعدی از یک فضا-زمانِ در واقع چهاربُعدی‌اند.

‍ ‍ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ؟

ﺍﮔﺮﺑﻪﺳﺮﻋﺘﯽﺑﺎﻻﺗراﺯﺳﺮﻋﺖﻧﻮﺭ ﺩﺳﺖﭘﯿﺪﺍﮐﻨﯿﻢﺩﺭﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕﺍﺯ ﻧﻈﺮﺗﺌﻮﺭﯼﻣﯿﺘﻮاندﺩﺭﺯﻣﺎﻥﻫﻢ ﺳﻔﺮکند.ﺍﯾﺎﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺍﺯﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮبوﺩﻧﺪﯾﺎﺑﻪﺭﺍﺳﺘﯽﻣﺴﺎﻓﺮﺍن ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯﺟﻨﺲﺧﻮﺩﻣﺎﻥ؟

سفر در زمان نیکولا تسلا

پروژه فیلادلفیا و ساخت تونل زمان توسط تسلا

پروژه فیلادلفیا Philadelphia Experiment یا ”پروژه رنگین کمان” یکی از آزمایشات مخفی آمریکا در سال ۱۹۴۳برای ایجاد کردن تونل زمان و مکان بود. این آزمایش به طرز وحشتناکی پایان یافت و اگرچه اثرات آن هنوز

ایا سفر در زمان ممکن است ؟

هر فردی روی این سیاره یک مسافر زمان است چه بخواهیم چه نخواهیم هممون با بیرحمی به سمت جلو میرویم ..سفر تولد تا مرگ

سفر در زمان

شواهد و تناقضات سفر در زمان

طبق نظریه نسبیت خاص اینیشتین اگر با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کنیم زمان برای ما کند میشود در صورتی که برای ناظر زمینی عادیست.

ماشین زمان

ماشین زمان

تمدن ۶۵۰۰ ساله سومریان نوشتن را اختراع کرد که الفبای آن شامل صدها حرف بود. آنها به منظور اضافه کردن تصویربه مدارک خود مهرهای استوانه ای را اختراع کردند. تئوری های زیادی در مورد نحوه ساخت این مهرهای استوانه ای میباشد، اما کسی واقعا نمی داند.

شکاف زمان !!

استفان هاوکینگ طی مقاله‌ای سه نظریه جالب توجه و واقع‌گرایانه را برای سفر در زمان ارائه کرده است که به اعتقاد وی یکی از این نظریات عملی خواهد بود.

سفر در زمان

پرش زمانی (آشفتگیهای فضا – زمان)

پرش زمانی یا آشفتگی فضا زمان به پدیده ای اطلاق میشود که در آن صفحات زمان(گذشته یا حال یا آینده ) در لحظه ای به هم میرسند و درنتیجه منجر به پدید آمدن اتفاقاتی باور نکردنی میشوند .