دسته: سفر در زمان

فیلم های دوربین مدار بسته تله پورت مسافر زمان از طریق نور در روز روشن را نشان می دهد

براساس ادعاهای عجیب و غریبی که آنلاین شد ، یک مسافر زمان با استفاده از دستگاه تله پورت در دام دوربین فیلم امنیتی افتاد.

ماشین زمان

آیا سفر در زمان ممکن است؟

سفر به جلو در زمان به طور غیر منتظره ای آسان است. نظریه نسبیت ویژه انیشتین ، که در سال ۱۹۰۵ توسعه یافته است

سفر در زمان

“مسافر زمان” ادعا می کند دایناسور ۶۰ میلیون سال پیش را دیده است

یک مسافر زمان ادعا کرده که او برای دیدن دایناسورهای ارغوانی و همچنین مشاهده رویدادهای مهم تاریخی با ماشین زمان خود به گذشته رفته است. م

مسافر زمان قرن هفدهم

یک “مسافر زمان”ادعا کرده است که به قرن هفدهم میلادی به چین فرستاده شده است که تحت یک برنامه سفردر زمان با بودجه دولت است.

‘هنگامی که ستاره دنباله دار هالی به دور زمین می چرخد ، جهان در سال ۲۰۶۱ پایان خواهد یافت

یک مسافر زمان که در سال ۲۰۶۱ از خلأ عبور کرده ، ادعا می کند که به سال ۲۰۱۸ برگشته است تا به زمینیان درباره یک “فاجعه کیهانی” پیش رو هشدار دهد.