دسته: سیارات شبیه زمین

نزدیکترین سیاره شبیه زمین تنها ۱۳ سال نوری از ما فاصله دارد

بنابر اعلام گروهی ستاره شناس سیاره ای با شباهت زیاد به کُره زمین در همسایگی منظومه شمسی و به فاصله ۱۳ سال نوری از محل زندگی ما در فضا وجود دارد. فاصله ای که در مقیاس های فضایی بسیار کوتاه است.

هفده میلیارد سیاره هم‌اندازه زمین در کهکشان راه شیری

یک ارزیابی جدید می گوید که در کهکشان راه شیری حداقل هفده میلیارد سیاره که اندازه آنها مشابه زمین است وجود دارد. به زبانی دیگر به ازای هر انسان که روی کره زمین زندگی می کند دو سیاره در کهکشان راه شیری وجود دارد.

«نیم میلیون نفر» ترجیح می‌دهند در کره مریخ زندگی کنند

یک شرکت هلندی پروژه‌ای را آغاز کرده است به نام ماموریت یا سفر «مریخ یک» که هدف آن برنامه‌ریزی و تدارک برای اولین سفر انسان به کره مریخ است.