دسته: سیارات شبیه زمین

ظهور زمین نو پا

احتمال انتقال حیات، از سیاره‌ای به سیاره‌ی دیگر

 بر اساس یافته‌های مطالعات اخیر، شاید حیات در سیاره‌ی ما از ذرات زیستی نشأت گرفته باشد که در قالب جریان‌هایی از گردوغبار فضایی به زمین نفوذ

مدل‌سازی شکل باستانی زمین، با هدف مطالعه‌ی سیارات‌ فراخورشیدی

دانشمندان برای یافتن سیارات قابل سکونت در خارج از منظومه‌ی شمسی، شیوه‌ی جدیدی اتخاذ کردند. به‌جای گشت و گذار در آسمان، آن‌ها تصمیم گرفتند