دسته: سیارات شبیه زمین

سیاره زمین مانند

دانشمندان یک زمین دوم را پیدا کرده اند که می تواند خانه بیگانگان باشد

دانشمندان یک زمین دوم را با ۶٫۶۵ برابر سیاره ما پیدا کرده اند که شعاع آن فقط ۱٫۴ برابر زمین است. دارای اتمسفر است و در منطقه قابل سکونت ستاره آن واقع شده است

یافتن جایگزین های برای زندگی به جای زمین

با توجه به عوامل انسانی و طبیعی که موجب تخریب زمین شده اند انسانها در فکر یافتن کره ای دیگر برای سکونت هستند. تا کنون گزینه هایی هم برای چنین هدفی یافت شده اند اما به دلیل دور بودن تا کنون انسان نتوانسته به آنجا سفر کند.

سیارات فراخورشیدی گونه های عجیبی از حیات را در خود مخفی کرده‌اند

سیارات فراخورشیدی ممکن است گونه ها و اشکال مختلفی از حیات را در خود مخفی کرده باشند و طی میلیاردها سال میزبان خوبی برای حیات زنده موجود بر روی خود بوده باشند.

امکان حیات فرازمینی بر روی سیاره برنارد بی وجود دارد

یک سیاره فراخورشیدی نزدیک به منظومه شمسی دارای شرایط مناسبی برای حیات فرازمینی است. ستاره شناسان این سیاره را برنارد بی (Barnard b) نام گذاری کرده‌اند.

سفر بین ستاره ای

مهاجرت انسان‌ها از سیاره‌ای به سیاره دیگر و رویای سفرهای بین ستاره ای، تنها به فیلم‌های علمی و تخیلی محدود نیست؛