دسته: صنایع هوایی

رنسانس فضایی روسیه

رنسانس فضایی روسیه

وقتی در نوامبر سال ۱۹۹۶ موشک حامل فضاپیمای «مارس ۹۶» پس از پرتاب منفجر شد، یاس و نا امیدی بزرگی بر سازمان