دسته: صنایع هوایی

بمب افکن مافوق صوت

Taranis اولین بمب افکن مافوق صوت ، بدون خلبان و رادار گریز دنیا

رسیدن به توانایی بمباران اهدافی در قاره های دیگر، می تواند یک پیشرفت استراتژیک برای هر ارتشی باشد، اما انجام این کار با سرعت های مافوق صوت