دسته: فیزیک

تئوری همه چیز در دنیای فیزیک

از نوع جدید ماده‌ی فوتونی چه می‌دانید؟

حالات محدودِ ذرات پُرجرم مثل هسته‌ها، اتم‌ها یا مولکول‌ها، درواقع دنیای مرئی اطراف ما را تشکیل می‌دهند. درمقابل، ذرات انفرادی نور به‌نام «فوتون»‌ها معمولاً فعل و انفعال ضعیفی دارند.

فیزیک کوانتوم

مشاهده‌ی فروپاشی تک قطبی کوانتومی

 گروهی بین‌المللی از فیزیکدانان فنلاند و ایالات متحده اولین مشاهدات تجربی را بر روی دینامیک تک قطبی‌های جدا شده در ماده‌ی کوانتومی انجام دادند.

دستیابی به هایپرلوپ؛ اما نه آن هایپرلوپی که تصورش را داشتیم!

 سرعت ۳۰۸ کیلومتر بر ساعت هایپرلوپ-۱ قدمی اگر چه کوچک، اما مهم در راستای دستیابی به هدف اول هایپرلوپ است. این هدف، جابه‌جایی سریع‌تر از دیگر گزینه‌ها است.