پ پ

دسته: فیزیک

فیزیک کوانتوم

ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتوم

بعنوان یک نفر که پشتوانه تحصیلاتی وی اقتصاد بوده و زمینه های مورد علاقه مطالعاتی وی ادبیات، تاریخ، سیاست و فلسفه می باشد،

ایلون ماسک وایده های عجیب او

شک ندارم که ما در یک محیط یا دنیای شبیه سازی شده زندگی می کنیم و در واقع یک در یک میلیون شانس وجود دارد

درگیری کوانتومی

کوانتوم،علمی بسیار عجیب و دشوار است.هضم و درک مسائل کوانتوم از عهده هر کسی بر نمی آید و بسیاری بر این باورند که دنیای آینده ما دنیای کوانتوم خواهد بود

گامی بزرگ در حل یک مسئلۀ دیرین

فیزیک-ستاره شناسان امروزه از نتایج محاسباتی جدیدی که محققان چینی به کمک یک سوپرکامپیوتر در بارۀ مدار ممکنۀ یک مجموعۀ سه تائی

ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتوم

بیست و چند قرن طول کشید تا به دنبال جا افتادن انقلاب صنعتی و شکوفائی رنسان، بشر توانست مرزها و پوسته اندیشه و تئوری دموکریت را در هم شکسته و آن را بسط بدهد.

ذره خدا چیست؟

ذره بوزون هیگز یا همان ذره خدا، ذره ایست که توسط پیتر هیگز، فیزیکدان تئوری انگلیسی در مدل استاندارد پیش بینی شد

تونل زنی کوانتومی

تخته سنگ بزرگی را در نظر بگیرید که به ته دره ای سقوط کرده و مدت هاست که در همان جا مانده است.

جهان های موازی

تازه های دانش

بر اساس اصل عدم قطعیت جهان نمی تواند تنها یگ گذشته ی منحصر به فرد داشته باشد.